ارایه جدیدترین اخیار ، اطلاعات ، مشاوره ها و نتایج در زمینه مدیریت و بازرگانی
 
الف ) تئوری های مدیریت :

۱- مدیریت عمومی ، دکتر الوانی

۲- مبانی سازمان و مدیریت ، دکتر رضاییان

۳- رفتار سازمانی ، بلانچارد ، ترجمه دکتر علاقه بند

۴- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ، دکتر رضاییان ، ۵ فصل اول

ب ) ریاضی

۱- ریاضی کاربردی ۱ ، دکتر باقر مقدس زاده ، محمد حسین همایونی راد ، احمد شعرباف ، نشر مرندیز

ج ) آمار :

۱- آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ ، دکتذ نیکوکار

د ) اقتصاد خرد و کلان :

۱- اقتصاد خرد ، سالواتوره ، ترجمه دکتر سبحانی

۲- اقتصاد کلان ، دکتر روزبهان

۳- اقتصاد خرد ، نکته و تست ، محسن نظری

۴- اقتصاد کلان ، نکته و تست ، دکتر روزبهان

ه ) سوالات عمومی :

کتاب های متداول موجود در بازار

  نوشته شده در  پنجشنبه ۳۰ مهر۱۳۸۸ساعت 11:5  توسط احمد شعرباف  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM